Skip to main content

Serwis i części zamienne dostępne na całym świecie

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży lub dilerem w sprawie serwisu i części zamiennych.

kontakt

Przygotuj poniższe informacje dla punktu serwisowego:

 • typ urządzenia
 • numer seryjny urządzenia
 • opis warunków pracy/działania
 • opis problemu
 • numer uszkodzonej części zamiennej

Sprawdź typ i numer seryjny urządzenia

Tabliczka znamionowa znajduje się przeważnie w okolicy wideł

Podaj typ urządzenia i numer seryjny

Gwarancja i warunki obsługi

Okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 1 rok od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje produkty i części, nie dotyczy prac montażowych.

Użytkownie maszyn musi być zgodne z instrukcją obsługi przy pracy na 1 zmianę.

Materiały eksploatacyjne jak koła czy baterie nie podlegają gwarancji, chyba że występuje wyraźna wada projektowa.

Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest złożenie wniosku uwzględniającego następujące informacje:

 • typ urządzenia,
 • numer seryjny,
 • w jakich warunkach produkt pracuje,
 • opis usterki,
 • numer części zamiennej,
 • termin konserwacji dokonanej przez autoryzowany serwis – zgodnie z instrukcją obsługi.