Skip to main content

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejną edycję konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.  Celem konkursu jest zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Produkty marki Frendix Oy wpisują się w katalog działań inwestycyjnych projektu, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nawet 80% dofinansowania do zakupu wózków samozaładowczych

Uczestnicy projektu mogą się ubiegać m.in. o dofinansowanie zakupu urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. W katalogu działań znajdują się wózki jezdniowe do przemieszczania palet z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe. Urządzenia wpisujące się w te definicje to wózki samozaładowcze InnoLIFT z napędem jazdy, zwłaszcza modele: eL 1000/1000 oraz eXL 1000/1250. W ramach tego zadania można uzyskać wsparcie w wysokości 40.000 zł brutto. Warto zauważyć, że maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu.

Wśród korzyści nie tylko BHP

Dzięki windom mobilnym InnoLIFT nie tylko zadbasz o komfort i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, ale zwiększysz ich produktywność oraz skrócisz czas dostaw. Funkcja samozaładunku pozwala kierowcy zabrać wózek samozaładowczy w trasę, tak aby wygodnie rozładować towar w miejscu przeznaczenia bez konieczności angażowania dodatkowych osób.

Terminy i warunki

Wnioski można składać w terminie od 17 kwietnia 2023 do 18 maja 2023. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do końca 2023 roku, natomiast realizacja projektów w pierwszym kwartale 2024 roku.

W konkursie mogą wziąć udział płatnicy składek, którzy:

  • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • nie zalegają z opłacaniem podatków,
  • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
  • nie znajdują się w stanie postępowania upadłościowego,
  • nie znajdują się w stanie postępowania układowego z wierzycielem,
    dodatkowo:
  • nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  • nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego wnioskodawca został zobowiązany.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę naszego dystrybutora w Polsce – firmy SILAR load & ride. Warunki konkursu, w szczególności jego regulamin oraz katalog działań znajdują się na stronie zus.pl.

Konkurs dla płatników składek ZUS - dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

wózek samozaładowczy InnoLIFT eXL 1000/1250

InnoLIFT eXL 1000/1250 | Elektryczny napęd jazdy | Udźwig: 1000 kg | Wysokość podnoszenia 1250 mm

wózek samozaładowczy InnoLIFT eL 1000/1000

InnoLIFT eL 1000/1000 | Elektryczny napęd jazdy | Udźwig: 1000 kg | Wysokość podnoszenia 1000 mm